Ocenění za reprezentaci města Hlučína

23.12.2019

Hlučín je označován nejen městem kultury, ale také především městem sportu. Místní fotbalový tým je plný mladých nadějných hráčů. Ale co děvčata? Tato myšlenka vedla před dvěma lety k založení hlučínského studia mažoretek MK Ballerisimo. Za necelé dva roky se tým rozrostl na počet 70 děvčat. Oddíl má 3 soutěžní družstva a jedno družstvo přípravné. Loni se po prvním roce činnosti účastnily Mistrovství České republiky v Karviné, kam se probojovaly littlekadetky Ballerisima. Úplní nováčci v mažoretkovém sportu tak získaly možnost vystoupit na největší akci a největším svátku mažoretek. Už tehdy se umístily na 5. místě, což bylo obrovským úspěchem. Tento fakt spustil vlnu nově příchozích dětí. Mnoho z nich ještě nikdy nedrželo hůlku v ruce, a tak čekal na trenérky těžký úkol. Tři věkové kategorie, většina nových dětí, málo času. MK Ballerisimo trávilo v tělocvičně mnoho času, děvčata se účastnila víkendových soustředění. Bylo potřeba dohnat úroveň soupeřů. Letos má MK Ballerisimo na krku již 64 medailí. Za největší úspěch se zatím dá považovat kvalifikace v Dolním Benešově, kde všechny velké formace získaly zlatou medaili. A právě tyto úspěchy ocenil na začátku měsíce dubna sám starosta města Hlučín pan Pavel Paschek. Již loni nad klubem mažoretek MK Ballerisimo Hlučín město převzalo svou záštitu. Za dva roky děvčata svou pílí, tréninkem a odhodláním dosáhly úspěchů, který si město Hlučín velice cenní. Slavnostní předání ocenění reprezentantům proběhlo v obřadní síni hlučínské radnice za přítomnosti všech představitelů města. Z rukou starosty jej převzaly juniorské hlavní mažoretky Veronika Balarinová a Lucie Valentová. Obě děvčata jsou velmi talentovaná a skromná. Za pouhý rok trénování se díky skvělé práci trenérek a jejich svědomité práci dokázaly vyrovnat i některým sólistkám výkonnostní třídy A. ,,Trénujeme skoro pořád. Máme často balet a gymnastiku. A i díky tomu můžeme sbírat medaile jako sólistky. Za to jsme velmi šťastné". Jako poděkování členkám MK Ballerisima Hlučín pak předala paní místostarostka města ještě kytičku a pamětní list. Mažoretky v Hlučíně jen kvetou a my doufáme, že to tak bude i nadále.